Z ŻYCIA PEREŁKI     |     ARCHIWUM     |     KONTAKT     |     O NAS     |     KSIĘGA GOŚCI     |     JADŁOSPIS
 
 
 
 

Misja i wizja

Przedszkole Nr 65 , Misja i wizja 2011-05-14 / 20:53:44

 


 

 

WIZJA

 

Nasze przedszkole, swoistym laboratorium przyszłego człowieka - zdrowej, twórczej, niepowtarzalnej osobowości.

 

MISJA

Pragniemy, aby nasi wychowankowie tak kiedyś powiedzieli jak Robert Fulghum:
" Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć i wyobrażać sobie lepszy świat."
 
Będziemy więc:
 • respektować prawa dziecka
 • podmiotowo traktować swoich wychowanków
 • zapewniać im poczucie bezpieczeństwa, przynależności, bezwarunkowej akceptacji, szacunku
 • indywidualizować proces nauczania i wychowania
 • pomagać w poznawaniu i rozumieniu siebie i innych
 • wspierać w kształtowaniu poczucia własnej wartości, zwiększać odporność psychiczną i wzmacniać siły duchowe
 • rozwijać empatię
 • wykorzystywać naturalną aktywność dziecka do stymulowania jego wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • wychowywać w duchu wartości: dobro, prawda, przyjaźń, życzliwosć, tolerancja, szacunek
 • pracować nad własną samoświadomością i własnym rozwojem by lepiej rozumieć i wspierać dziecko
 • konstruktywnie współpracować z rodzicami tworząc jedność celów, zadań i oddziaływań wychowawczych

Cel główny:

 

Bezpieczne, radosne, bogate i twórcze dzieciństwo.

 

Zadanie główne:  
 
Stwarzanie warunków do wielostronnego rozwoju i bogacenia osobowosci dziecka, kształtowania postawy emocjonalnie inteligentnej.
 
Nasz wychowanek:
 • rozumie swoje prawa i obowiazki
 • rozumie siebie i innych, - potrafi nazwać uczucia, wyrażać je i radzić sobie z nimi
 • ma poczucie własnej wartości  - wierzy w siebie i umie pokonywać trudnosci
 • potrafi byc empatyczny
 • potrafi współdziałać z innymi i konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 • w działaniu zdobywa wiedzę o otaczającym nas świecie, rozwija manualne umiejętności, kreuje siebie.
 • rozumie sens takich wartości jak: prawda, dobro, szacunek, tolerancja, życzliwość 

 

Do przeczytania i zadumy :
 
Pewnego dnia dorosłe zwierzęta postanowiły założyc szkołę ...
 
... aby młode zwierzęta przestały biegać samopas i zostały porządnie przygotowane do zwierzęcego życia.
Wymyślono więc obowiązkowe przedmioty ... niezwykle przydatne w życiu.
Tak wiec - każdy maluch obowiązkowo musiał brać lekcje z: biegania, wspinania, pływania i latania.
 
Kaczka wykazywała niezwykłe zdolności w pływaniu. Była zawsze najlepsza. Była nawet lepsza od nauczyciela pływania. Osiagała jednak bardzo słabe postepy w bieganiu i lataniu. Ponieważ była bardzo słaba w bieganiu, musiała poświecić więcej czasu na ten trening, tak że zaniedbała pływanie. Wprawdzie w efekcie poprawiła nieco umiejętności biegania, ale wyniki w pływaniu osiągały poziom coraz bardziej przeciętny.
Oczywiście nikt się tym nie przejął - przecietność jest akceptowana.
 
Zając, który był najlepszy w bieganiu, nabawił się nerwowych tików w nodze. To był efekt wyczerpujących treningów pływackich.
 
Wiewiórka była najlepsza w spinaniu. Była jednak codziennie upominana i wyśmiewana przez nauczyciela latania, który wymagał od niej więcej pracy! A nawet zapisał ją na lekcje wyrównawcze.
 
Orzeł był zawsze pierwszy w osiąganiu szczytów. był jednak codziennie karany, ponieważ robił to niezgodnie z przyjętymi w programie zaleceniami...
 
Małe zwierzęta były coraz bardziej smutne i nieszczęśliwe.
Nie umiały spełnić wszystkich oczekiwań swoich nauczycieli.
 
Drogi czytelniku, być może możesz sobie pozwolić na chwilę zadumy:
które z twoich talentów zostały w podobny sposób przekształcone w mizerną przecietność?
Być może zechcesz się podzielić własnymi refleksjami ...
 
 

 

 

 

 

Wstecz       Odsłon: 1719557

 

 
 
 
N i e   d o d a n o   j e s z c z e   k o m e n t a r z a


 
 

Dodaj komentarz   
Wstecz

 


 
 


Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

 
Jan Paweł II  

 

 
Samorządowe Przedszkole Nr 65 "Perełka"
 
Kraków
ul. Strzelców 5
31-422 Kraków
 
tel.: 12-41-27-879
www.perelkakrakow.pl
przedszkole-65@wp.pl
 
Administrator serwisu:
przedszkole-65@wp.pl


Inspektor Ochrony Danych
Paweł Jasiołek
inspektor2@mjo.krakow.pl
Ul. Wielopole 17a
33-332 Kraków 
 

           


00136258

Mirosław Kuduk © 2010
  Proszę czekać ...  
 
  Proszę czekać ...