Z ŻYCIA PEREŁKI     |     ARCHIWUM     |     KONTAKT     |     O NAS     |     KSIĘGA GOŚCI     |     JADŁOSPIS
 
 
 
 

Opłaty za przedszkole

Dominika Góra, Opłaty, 2017-09-07 

 

Zgodnie z uchwałą nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017:
- Bezpłatna nauka, wychowanie i opieka sprawowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie, od 8:00 do 13:00.
- Rodzice dzieci w wieku do 5 lat korzystający z przedszkola w wymiarze większym niż 5 godzin, ponoszą za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę opłatę w wysokości 1zł. Rodziny objęte programem Krakowska Karta Rodzinna 3+, opłata wynosi 0,5zł.
- Rodzice dzieci sześcioletnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
- Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:
za 3 posiłki - 9zł (100%)
za 2 posiłki - śniadanie i II śniadanie - 3,60zł (40%)
za 2 posiłki - II śniadanie i obiad - 7,2 (80%)
za 1 posiłek - obiad - 5,4zł (60%)

 

 Wstecz

 


 
 


Dzieci i ze­gar­ków nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia.

 
Jean-Paul Sartre  

 

 
Samorządowe Przedszkole Nr 65 "Perełka"
 
Kraków
ul. Strzelców 5
31-422 Kraków
 
tel.: 12-41-27-879
www.perelkakrakow.pl
przedszkole-65@wp.pl
 
Administrator serwisu:
przedszkole-65@wp.pl


Inspektor Ochrony Danych
Paweł Jasiołek
inspektor2@mjo.krakow.pl
Ul. Wielopole 17a
33-332 Kraków 
 

           


00244301

Mirosław Kuduk © 2010
  Proszę czekać ...  
 
  Proszę czekać ...